CV – to skrót od łacińskiego curriculum vitae, co według Słownika Wyrazów Obcych PWN znaczy dosłownie „bieg życia”. Obecnie na całym świecie określenie to jest używane dla pisemnej formy życiorysu, który sporządza się dla pracodawcy.

CV powinno zawierać wszystkie najważniejsze informacje. Od danych osobowych zaczynając, a na zainteresowaniach kończąc. Wszystkie informacje zawarte w życiorysie muszą być podane w określonej formie i porządku. Ważne jest, aby prawidłowo sporządzić CV, bo jest to często pierwszy kontakt z pracodawcą, a więc atrakcyjność tej „wizytówki” zwiększa szanse na znalezienie pracy. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby zaprezentować się jak najlepiej.

Głównym zadaniem CV jest przedstawienie kwalifikacji (wykształcenia) i doświadczeń zawodowych. Trzeba to zrobić tak, aby zachęcić potencjalnego pracodawcę do spotkania na rozmowę kwalifikacyjną. Do firm poszukujących pracowników trafiają czasami setki aplikacji, dlatego tak ważne jest prawidłowe napisanie CV, ponieważ to ono najczęściej decyduje o pierwszym wrażeniu. Sukces zależy bowiem nie tylko od treści, ale i od formy, w jakiej jest sporządzony życiorys. Nie ma jakiegoś jednego oficjalnego formatu CV. Są jednak pewne ogólnie przyjęte zasady, których  warto przestrzegać.

Prawidłowo sporządzone CV powinno zawierać następujące informacje:

Dane personalne:

– imię i nazwisko,

– aktualny adres zamieszkania (nie musi pokrywać się z adresem zameldowania),

– numer telefonu,

– data urodzenia,

– adres e-mail (można go nie podawać, ale jego posiadanie ułatwia kontakt),

– stan cywilny (w przypadku rozwodu lub wdowieństwa lepiej użyć formy: wolny/wolna albo kawaler /panna),

– w przypadku mężczyzn należy podać stosunek do służby wojskowej, jeśli jest on uregulowany.

Wykształcenie: podaje się według tzw. chronologii odwróconej, czyli zaczynając od ostatniego wydarzenia. Najpierw wpisuje się datę rozpoczęcia i zakończenia nauki, pełną nazwę szkoły lub uczelni, a następnie wydział oraz kierunek i ewentualnie specjalizację, jeśli takowa była.

Doświadczenia zawodowe: zamieszcza się również według chronologii odwróconej, tzn. poczynając od ostatniej pracy. Jeśli ubiega się o pierwszą pracę, należy podać odbyte staże i praktyki.

Dotychczasowe osiągnięcia – jeśli takowe były. Ta część dotyczy przede wszystkim osiągnięć naukowych, jak publikacje czy stypendia naukowe, sportowych, czy społecznych, np. udział w organizacjach studenckich, charytatywnych czy innych.

Dodatkowe kwalifikacje: zalicza się do nich prawo jazdy, znajomość języków obcych, umiejętność obsługi komputera itp. Można też tutaj wspomnieć o przebytych kursach i certyfikatach potwierdzających konkretne umiejętności, jeśli się takowe posiada.

Zainteresowania: wpisuje się raczej tylko gdy posiada się jakieś interesujące hobby czy pasje. Jeśli lubi się jedynie np. muzykę i filmy, lepiej tego nie podawać.

Stopka – jest bardzo ważnym elementem CV (zwłaszcza w przypadku sporządzenia CV dla agencji pośrednictwa pracy). Jest to wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wygląda ona następująco: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Natomiast po angielsku:  I declare, that I agree to have my personal data, if it necessary, processed for recruitment process (according to the Act of personal data protection, dated 29 of August 1997, Dz. U. Nr 133 Poz. 883).

Podpis: na końcu trzeba się osobiście podpisać. Przedtem można zamieścić formę grzecznościową, jak na przykład: „ Z pozdrowieniem” czy „Serdecznie pozdrawiam”.